Skip navigation links
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem
Menu
TimeTraces
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem

Rapport aanmaken venster

Inleiding

Dit venster stelt u in staat om een rapport van de tijdregistratiegegevens te maken.

U kunt zowel de activiteiten als de start- en eind datum/tijd van de periode in het rapport kiezen.  Merk op dat de eind datum/tijd exclusief is.

Het gemaakte rapport kan zowel op het klembord als in een bestand geplaatst worden.  Zie de Rapporten aanmaken pagina voor meer informatie over rapporten maken.


Rapport aanmaken venster, ingevuld om een rapport te maken van een deel van het project in een webpagina bestand

Hoe toegang te krijgen tot dit venster

Het "Rapport aanmaken" venster kunt u oproepen via de menuoptie "Project \ Rapport aanmaken..." in het hoofdvenster.

Beschikbare opties

Sectie "Gegevenskeuze"

De gekozen periode en activiteiten voor het rapport.

Knop "Kies periode..."
Toetscombinatie "Alt + E"
Kies de periode voor het rapport met behulp van het "Kies periode" venster.  Merk op dat de eind datum/tijd exclusief is.
Knop "Kies activiteiten"
Toetscombinatie "Alt + T"
Kies de activiteiten voor het rapport met behulp van het "Kies activiteiten" venster.

Sectie "Gegevensverwerking"

Hoe de tijdregistratiegegevens moeten worden verwerkt in het rapport.

Keuzelijst "Statistieken per"
Toetscombinatie "Alt + K"
In welke deelperiodes de gekozen rapportageperiode moet worden opgesplitst (uren, dagen, weken, maanden, jaren of niet opsplitsen).
Keuzelijst "Afronden op"
Toetscombinatie "Alt + R"
Rond de periodes per statistiekblok af op seconden, minuten, 6 minuten, kwartieren, halve uren of uren.
Keuzevak "Lege activiteiten opnemen"
Toetscombinatie "Alt + C"
Of activiteiten waarop geen tijd is geregistreerd in de gekozen rapportageperiode opgenomen moeten worden in het rapport.
Keuzevak "Lege periodes opnemen"
Toetscombinatie "Alt + P"
Of deelperiodes waarop geen tijd is geregistreerd in de gekozen rapportageperiode opgenomen moeten worden in het rapport.
Optiegroep "Formaat"
Toetscombinatie "Alt + F"
De notatie waarin de tijdstatistieken moeten worden gerapporteerd (tijd of numeriek).

Sectie "Rapportsjabloon"

Het rapportsjabloon dat gebruikt moet worden om het rapport mee te maken.  Zie de Rapportopmaak en lay-out pagina voor een overzicht van de beschikbare opties.

"Sjabloon" mappenlijst
Toetscombinatie "Alt + J"
Het rapportsjabloon dat gebruikt moet worden om het rapport mee te maken.
"Omschrijving" tekstvak
Een omschrijving van het geselecteerde sjabloon.

Sectie "Bestemming"

De bestemming om het rapport in op te slaan.  Zie de pagina Rapportbestemming voor meer informatie.

Optie "Klembord"
Merk op dat wanneer u het rapport op het klembord plaatst de daar eventueel aanwezige informatie wordt verwijderd!
Optie "Bestand"
Wanneer u "Bestand" kiest kunt u de bestandslocatie opgeven.  Gebruik de knop om naar de locatie te bladeren.
Wanneer u de uitgang van de bestandsnaam weglaat wordt de goede uitgang voor het gekozen rapportsjabloon gebruikt.

Algemeen

Knop "Aanmaken"
Toets "Enter"
Toetscombinatie "Alt + A"
Maak het rapport met de gekozen opties.  Als u ervoor heeft gekozen het rapport in een bestand op te slaan wordt u ook gevraagd of u het gemaakte rapport wilt openen.
Knop "Sluiten"
Toets "Escape"
Toetscombinatie "Alt + S"
Sluit het venster.
Toets "F1"
Toont de "Rapport aanmaken" venster helppagina.