Skip navigation links
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem
Menu
TimeTraces
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem

Importeer project venster

Inleiding

Wanneer u tijd heeft geregistreerd in meerdere TimeTraces projecten kunt u de tijdgegevens in deze projecten samenvoegen door ze te importeren.  Een import verplaatst of kopieert de tijdgegevens van een bronproject naar het huidige geselecteerde project.  Meer informatie over importeren kunt u vinden op de Tijdgegevens importeren en exporteren helppagina.

In het "Importeer project" venster kunt u het bronproject op twee manieren kiezen.  Als u het bronproject al in TimeTraces heeft geopend kunt u de "Kies" knop gebruiken om hem snel uit de lijst met geopende projecten te kiezen; dit opent het "Kies open project" venster.  Als het bronproject nog niet is geopend kunt u de "Blader" knop gebruiken om hem op uw computer te zoeken.  Merk op dat u niet uit projecten kunt importeren waar nog op gewerkt wordt als u ook nog op het huidige geselecteerde project werkt.

Wanneer u een import uitvoert toont het venster u welke activiteiten zijn toegevoegd en op welke activiteiten time traces zijn toegevoegd door de import.

Wanneer u aangeeft de gegevens te willen verplaatsen wordt deze ook uit het bronproject verwijderd als de import klaar is.  Als het bronproject nog niet was geopend in TimeTraces zal het worden aangepast en weer terug worden geschreven naar uw computer wanneer u op de "OK" knop klikt.  Indien het bronproject al open was wordt het alleen aangepast en kunt u het gewijzigde project, indien nodig, zelf opslaan.


Importeer project venster dat het resultaat van een import toont

Hoe toegang te krijgen tot dit venster

Het "Importeer project" venster kunt u openen via de menuoptie "Project \ Importeer..." in het hoofdvenster.

Beschikbare opties

Sectie "Huidig project"

Het huidige geselecteerde project.

Sectie "Project om uit te importeren"

Het bronproject om uit te importeren.

Knop "Kies..."
Toetscombinatie "Alt + K"
Kies het bronproject uit de lijst met alle open projecten met behulp van het "Kies open project" venster.
Knop "Blader..."
Toetscombinatie "Alt + B"
Blader naar het bronproject op uw computer.

Sectie "Importinstellingen"

De instellingen om te gebruiken bij de import.

Optiegroep "Time traces"
Toetscombinatie "Alt + T"
Of de tijdregistratiegegevens verplaatst of gekopieerd moeten worden van het bronproject naar het huidige project.
Knop "Wijzig periode"
Toetscombinatie "Alt + P"
Wijzig of stel de periode in voor de import met behulp van het "Kies periode" venster.  Merk op dat de eind datum/tijd exclusief is.
Knop "Wijzig activiteiten"
Toetscombinatie "Alt + C"
Wijzig of stel de activiteiten in waarvan de tijdregistratie wordt geïmporteerd met behulp van het "Kies activiteiten" venster.

Sectie "Importresultaat"

Het resultaat van de import.

Activiteitlijst
Toetscombinatie "Alt + R"
Toont welke activiteiten zijn toegevoegd en op welke activiteiten traces zijn toegevoegd door de import.

Algemeen

Knop "OK"
Toetscombinatie "Alt + O"
Sluit het venster en voer de import uit.  Als het bronproject nog niet in TimeTraces was geopend wordt het opgeslagen als het door de import is gewijzigd.
Knop "Annuleren"
Toets "Escape"
Toetscombinatie "Alt + A"
Sluit het venster zonder de import uit te voeren.
Toets "F1"
Toont de "Importeer project" venster helppagina.