Skip navigation links
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem
Menu
TimeTraces
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem

Beheer time traces venster

Inleiding

Dit venster stelt u in staat om nieuwe time traces toe te voegen en bestaande time traces te verwijderen of aan te passen.  Alle geregistreerde time traces worden in het overzicht getoond.

De traces kunnen op allerlei manieren gesorteerd worden.  Om op een andere kolom te sorteren klikt u op de kolomkop van die kolom.  Als u op een al gesorteerde kolom klikt wordt de sortering in die kolom omgedraaid.  Merk op dat alle kolommen meedoen in de totale sortering; elk van de vier kolommen heeft een andere sorteerprioriteit.  Wanneer u op de kolomkop van een kolom klikt om deze te sorteren krijgt die kolom de eerste prioriteit, de vorige eerste-prioriteits kolom krijgt de tweede prioriteit, enzovoorts.


Beheer time traces venster toont enkele time traces, waarbij er op een nog steeds gewerkt wordt

Hoe toegang te krijgen tot dit venster

Het "Beheer time traces" venster kunt u openen via de menuoptie "Tijd \ Beheer time traces..." in het hoofdvensters en via de knop "Beheer time traces" in het projecteigenschappen venster.

Beschikbare opties

Overzicht "Time traces"
Toetscombinatie "Alt + T"
Alle geregistreerde time traces.  Klik op een time trace om hem te selecteren; dubbelklik op een time trace om hem te wijzigen (dit opent het "Time trace" venster).  Houdt de "Shift" toets ingedrukt tijdens het selecteren om een continue reeks time traces te selecteren.  Houdt de "Ctrl" toets ingedrukt tijdens het selecteren om individuele time traces aan de selectie toe te voegen of ervan te verwijderen.
Knop "Aanpassen..."
Dubbelklikken op een time trace
Toetscombinatie "Alt + P"
Wijzig de geselecteerde time trace(s).  Als er een time trace is geselecteerd wordt het in het "Time trace" venster geopend.  Als meerdere time traces zijn geselecteerd wordt het "Wijzig activiteit time traces" venster getoond.
Knop "Verwijderen"
Toets "Delete"
Toets "Backspace"
Toetscombinatie "Alt + V"
Verwijder de geselecteerde time trace(s).
Knop "Nieuw..."
Toets "Insert"
Toetscombinatie "Alt + N"
Maak een nieuwe time trace.  De nieuwe time trace wordt in het "Time trace" venster geopend en wordt ingesteld op de standaard werktijden van de huidige dag  De standaard werktijden kunt u aanpassen in het "Instellingen" venster.
Knop "Splits..."
Toetscombinatie "Alt + S"
Splitst de geselecteerde time trace in twee aparte traces.  De trace wordt geopend in het "Splits time trace" venster.  U kunt slechts een time trace tegelijkertijd splitsen.
Knop "OK"
Toetscombinatie "Alt + O"
Sluit het venster en pas de time traces met de eventuele wijzigingen aan.
Knop "Annuleren"
Toets "Escape"
Toetscombinatie "Alt + A"
Sluit het venster en annuleer eventuele wijzigingen.
Toets "F1"
Toont de "Beheer time traces" venster helppagina.