Skip navigation links
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem
Menu
TimeTraces
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem

Wijzig activiteit time traces venster

Inleiding

Gebruik dit venster om eenvoudig een andere activiteit aan een aantal (eventueel niet-gerelateerde) time traces toe te kennen.

Het venster toont u enkele karakteristieken van de geselecteerde time traces die u bewerkt, zodat u kunt verifiëren dat u de goede time traces heeft geselecteerd.  Wanneer u de nieuwe activiteit kiest en op de "OK" knop klikt wordt de nieuwe activiteit aan alle geselecteerde time traces toegekend.


Wijzig activiteit time traces venster waarmee enkele time traces tegelijkertijd worden bewerkt

Hoe toegang te krijgen tot dit venster

Dit venster kunt u openen wanneer u meer dan een time trace tegelijk selecteert in het "Beheer time traces" venster en vervolgens op de knop "Aanpassen..." klikt.

Beschikbare opties

Label "Aantal time traces"
Het aantal geselecteerde time traces dat aangepast wordt.
Label "Start eerste time trace"
De vroegste startdatum en -tijd van de geselecteerde time traces.
Label "Eind laatste time trace"
The laatste einddatum en -tijd van de geselecteerde time traces.  Als er ook een open time trace tussen de geselecteerde time traces zit dan wordt "werkende" getoond.
Label "Totale periode"
De totaal gecombineerde periode van alle geselecteerde time traces.
Lijst "Gebruikte activiteiten"
Toetscombinatie "Alt + G"
Alle activiteiten die op dit moment door de geselecteerde time traces worden gebruikt.
Keuzelijst "Activiteit"
Toetscombinatie "Alt + C"
De nieuw te gebruiken activiteit voor elke time trace in de selectie.  Merk op dat alleen aangezette activiteiten (een groen vinkje) kunnen worden gebruikt om tijd op te boeken.
Knop "OK"
Toetscombinatie "Alt + O"
Sluit het venster en kent de gekozen activiteit toe aan alle geselecteerde time traces.
Knop "Annuleren"
Toets "Escape"
Toetscombinatie "Alt + A"
Sluit het venster en pas de wijziging niet toe.
Toets "F1"
Toont de "Wijzig activiteit time traces" venster helppagina.