Skip navigation links
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem
Menu
TimeTraces
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem

XML bestandsspecificatie

Inleiding

Wanneer u uw projecten als XML bestanden opslaat kunnen ze ook door andere applicaties worden gelezen en geschreven die lezen van en schrijven naar een aangepast XML formaat ondersteunen.  Zorg er echter voor dat deze applicaties lezen en schrijven volgens de onderstaande XML specificatie, anders kunnen de projectgegevens beschadigd raken.  Het is altijd veiliger om eerst een back-up kopie te maken van uw projectbestanden als u de gegevensuitwisseling met andere applicaties voor de eerste keer uitprobeert.

XML specificatie

De XML specificatie is als volgt:

<TimeTracesProject> tag

Dit is de root tag.  Het kan een willekeurig aantal <Activity> subtags bevatten.  Taginhoud specificatie:

 • "name" attribuut: de naam van het project.
 • "version" attribuut: de bestandsversie van het projectbestand.  De enige geldige waarden is "0.0.0.1".  Deze versie is ook gelijk aan de minimale TimeTraces versie die nodig is om het XML bestand in te lezen.
 • 0 of meer <Activity> subtags: alle activiteiten op het hoofdniveau.

<Activity> tag

Deze tag representeert een enkele activiteit.  Het kan een willekeurig aantal <Activity> en <TimeTrace> subtags bevatten.  Taginhoud specificatie:

 • "enabled" attribuut (optioneel): of de activiteit is ingeschakeld.  Laat dit attribuut weg als de activiteit is uitgeschakeld.  De exacte waarde van het attribuut is niet relevant.
 • "name" attribuut: de naam van de activiteit.
 • 0 of meer <Activity> subtags: alle subactiviteiten van deze activiteit.
 • 0 of meer <TimeTrace> subtags: alle time traces die op deze activiteit zijn geregistreerd.

<TimeTrace> tag

Deze tag representeert een enkele time trace.  De start- en eind datum en tijd worden gespecificeerd als jjjj-mm-dd uu:mm:ss.  Taginhoud specificatie:

 • "end" attribuut (optioneel): de eind datum/tijd van de time trace.  Geef dit attribuut niet op als de time trace open is (nog tijd registreerd).  Slechts één time trace kan als open worden opgegeven.
 • "start" attribuut: de start datum/tijd van de time trace.

Algemene opmerkingen

 • TimeTraces slaat zijn datum/tijd gegevens intern op in UTC (Universal Time Coordinates).  Dit betekend dat TimeTraces correct en transparant zowel zomer- en wintertijd aan kan.  De datum en tijd informatie in de XML bestanden moet dus ook in UTC worden opgegeven.
 • Niet herkende tags en attributen worden door TimeTraces overgeslagen.  Als een herkende tag niet de vereiste attributen en/of dataformaat heeft, neemt TimeTraces aan dat het projectbestand beschadigd is en stopt het met het verder inladen van het bestand.
 • XML bestanden zijn hoofdlettergevoelig.  Als u met TimeTraces projectbestanden werkt, zorg dan dat het hoofdlettergebruik overeenstemt met de bovenstaande specificatie.

XML voorbeeldbestand

Hieronder staat een voorbeeld van hoe een TimeTraces projectbestand eruit ziet als het in het XML formaat wordt opgeslagen.  De regel lay-out is enigszins aangepast zodat het voorbeeld beter op deze help pagina getoond wordt.

<TimeTracesProject
 version="0.0.0.1"
 name="IT diensten"
>
 <Activity
  name="Klant een"
  enabled="true"
 >
  <Activity
   name="Marketing"
   enabled="true"
  >
   <TimeTrace
    start="2010-01-16 09:51:22.189Z"
    end="2010-01-16 10:12:41.523Z"
   />
  </Activity>
  <TimeTrace
   start="2010-01-18 12:47:33.471Z"
  />
 </Activity>
 <Activity
  name="Klant twee"
  enabled="true"
 >
  <TimeTrace
   start="2010-01-03 15:51:48.278Z"
   end="2010-01-03 17:40:37.630Z"
  />
 </Activity>
 <Activity
  name="Klant drie"
 >
 </Activity>
</TimeTracesProject>