Skip navigation links
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem
Menu
TimeTraces
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem

Hoofdvenster

Inleiding

Het hoofdvenster toont u de huidige staat van het geselecteerde project.  Het stelt u ook in staat om uw projecten te openen en te sluiten.  Alle andere vensters kunnen vanuit het hoofdvenster benaderd worden.

De naam van het geselecteerde project wordt getoond in de titelbalk van het hoofdvenster.  Als het project is aangepast wordt dit ook aangegeven met een asterisk (*).

Het hoofdvenster kan in "Volledige" weergave en in "Compacte" weergave worden getoond, en u kunt TimeTraces zelfs ook verbergen.  Meer hierover kunt u lezen in de helppagina "Verschillende weergave opties". U kunt de weergave aanpassen via de hoofdmenuopties "Weergave \ Volledige weergave", "Weergave \ Compacte weergave" en "Weergave \ Verberg TimeTraces".

De kleur van het icoon van het TimeTraces venster toont u de huidige status van TimeTraces.  Zie de "Icoonstatus" helppagina voor meer informatie over de icoonstatus.


Hoofdvenster dat een project toont waarop tijd wordt geregistreerd

Hoofdvenster in compacte weergave

Beschikbare opties

Volledige weergave

Label "Dit product is gelicenseerd aan"
De licentie-informatie.  Als er geen licentie is geïnstalleerd, of als er iets mis is met uw geïnstalleerde licentie wordt dit getoond.
Label "Project"
De naam van dit project.
Label "Werkend op"
De activiteit waarop wordt gewerkt (indien er gewerkt wordt).
Optie "Huidige datum/tijd volgen"
Toetscombinatie "Alt + U"
De laatste kolom laat de huidige datum of tijd zien.
Optie "Datum/tijd laten zien"
Toetscombinatie "Alt + D"
De laatste kolom laat de datum of tijd zien die u zelf via de bladerknoppen in kunt stellen.
Overzicht "Activiteit"
Alle activiteiten in het project en de tijdwaarden voor deze activiteiten.  Het aantal kolommen dat getoond wordt kunt u in het "Instellingen" venster aanpassen.
Aangezette activiteiten (die u kunt gebruiken voor de tijdregistratie) tonen met een groen vinkje; uitgezette activiteiten tonen met een geel kruis.  Als er op een activiteit wordt gewerkt wordt het met een blauwe pijl getoond.
Knop "Start met werken"
Toetscombinatie "Alt + S"
Toetscombinatie "Ctrl + Spatie"
Identiek aan de menuoptie "Tijd \ Start".
Knop "Stop met werken"
Toetscombinatie "Alt + M"
Toetscombinatie "Ctrl + Shift + Spatie"
Identiek aan de menuoptie "Tijd \ Stop".
Knop "Nieuwe time trace..."
Toetscombinatie "Alt + N"
Identiek aan de menuoptie "Tijd \ Nieuwe time trace...".

Compacte weergave

Grote klok
Toont u de status van TimeTraces, net als het icoon van het TimeTraces venster.
Label "Dit product is gelicenseerd aan"
De licentie-informatie.  Als er geen licentie is geïnstalleerd, of als er iets mis is met uw geïnstalleerde licentie wordt dit getoond.
Activiteit keuzelijst
Alle activiteiten in het project.  Aangezette activiteiten (die u kunt gebruiken voor de tijdregistratie) tonen met een groen vinkje; uitgezette activiteiten tonen met een geel kruis.  Als er op een activiteit wordt gewerkt wordt het met een blauwe pijl getoond.
Start met werken knop
Toetscombinatie "Ctrl + Spatie"
Identiek aan de menuoptie "Tijd \ Start".
Stop met werken knop
Toetscombinatie "Ctrl + Shift + Spatie"
Identiek aan de menuoptie "Tijd \ Stop".
Gewerkte tijd veld
Toont u de totaal gewerkte tijd op de geselecteerde activiteit in de geselecteerde weergave (huidige uur, dag, week, etc.).  De weergave kunt u aanpassen via de menuoptie "Weergave \ Tijd per ...".
Altijd bovenaan knop
Identiek aan de menuoptie "Weergave \ Altijd bovenaan".

Menu

Menuoptie "Project \ Nieuw..."
Maak een nieuw project.  Toont het "Projecteigenschappen" venster om uw nieuwe project op te zetten.
Menuoptie "Project \ Open..."
Toetscombinatie "Ctrl + O"
Opent een bestaand project op uw computer.  Toont een venster waarmee u naar het projectbestand kan bladeren.
Menuoptie "Project \ Open recent"
Heropen een recentelijk geopend project.  Een submenu wordt getoond met een lijst met recentelijk geopende projecten.  Alle projecten die al in TimeTraces zijn geopend worden met een vinkje gemarkeerd.  De grootte van dit menu kunt u instellen in het "Instellingen" venster.
Menuoptie "Project \ Opslaan"
Toetscombinatie "Ctrl + S"
Sla het huidige project op.  Als het project nog nieuw is wordt er een "Opslaan als" uitgevoerd.
Menuoptie "Project \ Opslaan als..."
Sla het project op een nieuwe locatie op waardoor een nieuwe kopie wordt gemaakt van het project.  Er wordt een venster getoond waarmee u naar de nieuwe locatie kunt bladeren.
Menuoptie "Project \ Sluiten"
Toetscombinatie "Ctrl + F4"
Sluit het huidige project.  Als u nog op een activiteit werkt wordt u eerst gevraagd of u wilt stoppen met werken op die activiteit.  Als het project is aangepast wordt u ook eerst gevraagd of u het project op wilt slaan.
Menuoptie "Project \ Importeer"
Importeer tijdgegevens uit een ander project in het project.  Toont het "Importeer project" venster.
Menuoptie "Project \ Exporteer"
Exporteer tijdgegevens vanuit het project naar een ander project.  Toont het "Exporteer project" venster.
Menuoptie "Project \ Eigenschappen..."
Toon of pas de projecteigenschappen aan (naam, locatie op uw computer, activiteitstructuur, werkhistorie).  Toont het "Projecteigenschappen" venster.
Menuoptie "Project \ Rapport aanmaken..."
Maak een rapport van de projectgegevens.  Het "Rapport aanmaken" venster wordt getoond.
Menuoptie "Project \ Statistieken..."
Toont de huidige totalen van uw tijdregistratie.  Het "Projectstatistieken" venster wordt getoond.
Menuoptie "Project \ Einde"
Toetscombinatie "Alt + F4"
Sluit TimeTraces.  Als u nog op enkele activiteiten werkt wordt u eerst gevraagd of u wilt stoppen met werken op deze activiteiten.  Als u nog niet opgeslagen projecten heeft wordt u gevraagd of u deze projecten eerst wilt opslaan.
Menuoptie "Activiteiten \ Beheer activiteiten..."
Beheer de activiteitenstructuur.  Toont het "Beheer activiteiten" venster.
Menuoptie "Tijd \ Start"
Toetscombinatie "Ctrl + Spatie"
Start de tijdregistratie op de geselecteerde activiteit.  Als u al op een activiteit werkt wordt de tijdregistratie op die activiteit automatisch gestopt voordat de tijdregistratie op de geselecteerde activiteit begint.
Menuoptie "Tijd \ Stop"
Toetscombinatie "Ctrl + Shift + Spatie"
Stop de tijdregistratie op de activiteit waarop u werkt.
Menuoptie "Tijd \ Nieuwe time trace..."
Voeg een nieuwe time trace toe.  Het "Time trace" venster wordt getoond.
Menuoptie "Tijd \ Beheer time traces..."
Beheer de geregistreerde time traces.  Toont het "Beheer time traces" venster.
Menuoptie "Weergave \ Tijd per ..."
Wijzigt de manier waarop de tijdwaarden in het hoofdvenster worden getoond; ze kunnen per uur, per dag, per week, per maand, per jaar of voor het totale project worden getoond.  In volledige weergave wordt deze instelling gebruikt voor de kolommen in het "Activiteit" overzicht, en in compacte weergave wordt deze instelling gebruikt voor de getoonde tijd naast de start/stop knoppen.
Menuoptie "Weergave \ Volledige weergave"
Toon TimeTraces in volledige weergave.
Menuoptie "Weergave \ Compacte weergave"
Toon TimeTraces in compacte weergave.
Menuoptie "Weergave \ Verberg TimeTraces"
Verberg TimeTraces in het systeemvak.
Menuoptie "Weergave \ Altijd bovenaan"
Zorgt ervoor dat TimeTraces altijd boven alle andere applicaties toont, ook als u de focus verplaatst naar een andere applicatie.
Menuoptie "Opties \ Bewerk instellingen..."
Bewerk de instellingen.  Toont het "Instellingen" venster.
Menuoptie "Opties \ Maak draagbare installatie..."
Start de draagbare installatie maker.  Zie de Draagbare installatie helppagina voor meer informatie over draagbare installaties.
Menuoptie "Venster \ Vorige project"
Toetscombinatie "Ctrl + Shift + Tab"
Selecteer het vorige open project (indien van toepassing).
Menuoptie "Venster \ Volgende project"
Toetscombinatie "Ctrl + Tab"
Selecteer het volgende open project (indien van toepassing).
Menuoptie "Venster \ 1", "Venster \ 2" etc.
Selecteer het opgegeven open project.  Het huidig zichtbare project is gemarkeerd met een vinkje.  Aangepaste projecten die nog niet zijn opgeslagen worden gemarkeerd met een asterisk (*).
Menuoptie "Help \ Hoe dit venster te gebruiken"
Toets "F1"
Toont de hoofdvenster helppagina.
Menuoptie "Help \ Hoe TimeTraces te gebruiken"
Toont de TimeTraces helppagina's.
Menuoptie "Help \ Tip van de Dag..."
Toont het "Tip van de Dag" venster met de volgende tip.
Menuoptie "Help \ Controleer voor updates..."
Controleert op de TimeTraces website of er nieuwe updates beschikbaar zijn voor TimeTraces.
Menuoptie "Help \ Hoe te licenseren..."
Toont informatie over hoe u TimeTraces kunt licenseren.  Opent het "Geen licentie" venster.
Menuoptie "Help \ Mijn licentiegegevens..."
Toont informatie over uw geïstalleerde licentie.  Opent het "Mijn licentiegegevens" venster.
Menuoptie "Help \ Vraag ondersteuning..."
Opent de ondersteunings pagina.
Menuoptie "Help \ Over TimeTraces..."
Toont informatie over de versie van TimeTraces.  Opent het "Over TimeTraces" venster.