Skip navigation links
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem
Menu
TimeTraces
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem

Tijdgegevens importeren en exporteren

Wanneer u tijd heeft geregistreerd in meerdere TimeTraces projecten kunt u de tijdgegevens in deze projecten samenvoegen door ze te importeren en/of exporteren.  Dit kan nuttig zijn als u bijvoorbeeld gegevens wilt archiveren of als u gegevens in een project wilt verzamelen of combineren.  Een import voegt tijdgegevens van een te kiezen bronproject toe aan het huidige geselecteerde project, en een export voegt tijdgegevens van het huidige geselecteerde project toe aan een te kiezen doelproject.  U kunt een import of een export opstarten via de hoofdmenuopties "Project \ Importeer..." en "Project \ Exporteer..." in het hoofdvenster.  Deze opties openen het "Importeer project" venster en het "Exporteer project" venster.

Tijdens het samenvoegen van twee projecten worden alleen de tijdgegevens samengevoegd en niet de activiteitenstructuur, tenzij er een activiteit ontbreekt voor de samen te voegen tijdgegevens.  Als er onder een activiteit geen time traces zijn binnen de gekozen import- of export instellingen, zal deze activiteit dan ook niet worden toegevoegd.

Wanneer u importeert of exporteert kunt u ervoor kiezen om de tijdgegevens te verplaatsen of te kopiëren.  Als u de bronprojecten ongewijzigd wilt laten is kopiëren de goede optie, en als u b.v. wilt voorkomen dat u in de toekomst dezelfde tijdgegevens per ongeluk nogmaals samenvoegt is verplaatsen de goede optie.

Ook kunt u het bereik van de import- of export instellen.  Wanneer u een import of export uitvoert worden alle tijdregistratiegegevens die binnen de gekozen periode vallen en geregistreerd zijn op een van de gekozen activiteiten samengevoegd worden.

Merk op dat u twee projecten niet kunt samenvoegen als op beide projecten nog gewerkt wordt; er kan in een project maar op een activiteit tegelijk gewerkt worden.