Skip navigation links
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem
Menu
TimeTraces
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem

Projectbestanden

Elk TimeTraces project wordt in een apart bestand op uw computer opgeslagen.  TimeTraces kan projecten opslaan als speciale TimeTraces projectbestanden en als algemene XML bestanden.  De speciale TimeTraces projectbestanden hebben een TimeTraces icoon en hebben de bestandsuitgang ".ttp".


Een TimeTraces projectbestand

Enkele voordelen van het gebruik van het speciale TimeTraces bestandsformaat zijn:

  • U kunt op deze projectbestanden dubbelklikken in Windows Verkenner om deze projecten te openen; TimeTraces wordt indien nodig automatisch opgestart en het project wordt geladen.
  • Dit bestandsformaat resulteert over het algemeen in bestanden die 4 keer kleiner zijn dan gelijke XML bestanden (hoewel de grootte van TimeTraces bestanden altijd vrij klein is).

Enkele voordelen van het gebruik van het generieke XML formaat zijn:

  • Deze bestanden kunnen worden geïmporteerd in of geëxporteerd uit applicaties die generieke XML bestanden ondersteunen; meer informatie over de gebruikte XML bestandspecificatie kunt u vinden in de XML bestandspecificatie referentiepagina.

Als u een back-up van uw project wilt maken hoeft u alleen het projectbestand zelf te back-uppen; alle projectinformatie en tijdregistratiegegevens zijn opgeslagen in het projectbestand.

Merk op dat TimeTraces een veilige opslagstrategie gebruikt; als een project wordt opgeslagen naar een bestand dat al bestaat wordt er eerst een back-up kopie van het originele bestand gemaakt.  Op deze manier kan TimeTraces uw originele projectbestand herstellen mocht er iets tijdens het opslaan fout gaan.  En in geval er problemen zijn bij het terugzetten van de back-up wordt u gedetailleerd over de situatie bericht zodat u handmatig het projectbestand kan herstellen.