Skip navigation links
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem
Menu
TimeTraces
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem

Rapporten aanmaken

Nadat u een poosje op de start- en stopknop heeft geklikt zal uiteindelijk de tijd komen dat u wilt weten hoeveel tijd u precies op de activiteiten heeft geregistreerd.  Een snelle samenvatting wordt al gegeven in het hoofdvenster en de huidige totalen kunt u zien in het "Projectstatistieken" venster.  Meer gedetailleerdere gegevens kunnen worden verkregen met het "Rapport aanmaken" venster.  Dit venster kan geopend worden via de menuoptie "Project \ Rapport aanmaken...".  De functionaliteit van het "Rapport aanmaken" venster staat beschreven op zijn eigen helppagina, maar in deze sectie worden de beschikbare instellingen en keuzes die u heeft bij het maken van rapporten uiteengezet.