Skip navigation links
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem
Menu
TimeTraces
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem

Versiehistorie

Nieuwste versie

In het "Over TimeTraces" venster kunt u informatie vinden over uw geïnstalleerde versie van TimeTraces.  U kunt de versie-informatie en de uitgiftedatum gebruiken om te controleren of er een nieuwere versie van TimeTraces beschikbaar is.  De laatste versie van TimeTraces kunt u altijd vinden op de TimeTraces website.

Merk op dat TimeTraces ook voor u kan kijken of er een nieuwere versie beschikbaar is via de menuoptie "Help \ Controleer voor updates..." in het hoofdvenster.  Daarnaast kunt u zich ook inschrijven op onze product update mailing lijst zodat u nooit een TimeTraces update mist.

Versie 10.3.15 - 15 maart 2010

Nieuw: TimeTraces is nu ook in het Nederlands beschikbaar.
Nieuw: U kunt nu uw eigen standaard werktijden definiëren in het "Instellingen" dialoog; handmatig gemaakte time traces worden hier initieel op ingesteld.
Nieuw: De standaard werktijden voor nieuw toegevoegde time traces zijn nu op te geven in de instellingen.
Nieuw: De gegevens van uw geïstalleerde licentie, waaronder uw licentienummer, kunt u nu gemakkelijk terugvinden in het "Mijn licentiegegevens" dialoog.
Aangepast: TimeTraces heeft nu zijn eigen website op https://timetraces.twologs.com.
Aangepast: De activiteitstructuur kunt u nu ook eenvoudig aanpassen vanuit het hoofdmenu.
Aangepast: TimeTraces gebruikt nu gebruikersovereenkomst versie 1.4.
Aangepast: TimeTraces kan nu altijd bovenaan andere applicaties worden getoond zodat het altijd zichtbaar is, ook als het wordt getoond in volledige weergave.
Aangepast: De snelheid van het accepteren van wijzigingen in grote projecten (via "beheer time traces" en "projecteigenschappen") is verbeterd.
Aangepast: De snelheid van het tonen van informatie en het genereren van rapporten is verbeterd.
Aangepast: Het rapportsjabloon instellingenbestand gebruikt nu de correcte Engelse term "DefaultExtension" in plaats van de foutieve term "DefaultExtention"; alle standaard sjablonen worden automatisch gecorrigeerd wanneer u deze versie installeert, maar aangepaste sjablonen moeten worden aangepast.
Aangepast: TimeTraces gebruikt nu een doorzoekbaar en geïndexeerd helpsysteem.
Aangepast: Het navigeren tussen activiteiten tijdens het verwijderen van activiteiten in het "Projecteigenschappen" dialoog is verbeterd.
Aangepast: Er wordt nu een veilige minimumbreedte gehandhaafd voor de kolommen in het hoofdscherm en de "Projecteigenschappen", "Beheer time traces", "Importeer project" en "Exporteer project" dialogen.
Aangepast: De geavanceerde rapportsjabloon tags zijn ietwat aangepast om een bruikbaarder eindresultaat op te leveren bij het maken van uw eigen rapportsjablonen; timetrace_absnr en activity_absnr zijn komen te vervallen, timeperiod_id en activity_id zijn toegevoegd en de nummering via timeperiod_nr en activity_nr is aangepast om consistenter in alle situaties te werken.
Aangepast: De rapportsjabloon lijst in het "Genereer Rapport" dialoog gebruikt nu iconen zodat u makkelijker het goede rapportformaat kunt herkennen.
Aangepast: In het "Projecteigenschappen" dialoog kunt u nu makkelijk ongebruikte activiteiten in een keer verwijderen.
Opgelost: Het automatisch opslaan na het exporteren en importeren wordt nu op een veiligere manier afgehandeld.
Opgelost: Windows Vista en Windows 7 worden nu volledig ondersteund.
Opgelost: TimeTraces ondersteunde geen tijdzones waarbinnen er geen zomertijd is; dit is nu opgelost.
Opgelost: In sommige situaties werd de tijd in het hoofdvenster tijdelijk te hoog gerapporteerd; dit is nu opgelost.
Opgelost: Uit de helppagina's zijn enkele kleine foutjes verwijderd.
Opgelost: In sommige situaties werd het blauwe "werkend-op" pijltjes icoon in het hoofdscherm niet gewijzigd nadat het werk werd gestopt.

Versie 8.11.30 - 30 november 2008

Nieuw: TimeTraces heeft nu een digitale handtekening zodat downloaden makkelijker wordt en om de veiligheid te verhogen en de integriteit te waarborgen.
Aangepast: De helppagina's zijn aangepast zodat ze beter toegankelijk zijn voor schermleessoftware.
Aangepast: Ondersteuning voor Windows 95 en Windows NT 4 is vervallen ten gunste van enkele opgeloste fouten.
Opgelost: TimeTraces kon soms niet goed voorheen geopende bestanden herkennen wanneer die bestanden gekopieerd waren en daarna hernoemt waren naar hun originele bestandsnaam.

Versie 8.10.22 - 22 oktober 2008

Nieuw: Rapporten zijn nu gebaseerd op sjablonen, die u zelf kunt maken en aanpassen.
Nieuw: Wanneer u de periode voor een rapport opgeeft kun u nu ook de exacte start- en eindtijd opgeven voor de selectie.
Nieuw: TimeTraces kan nu in het hoofdvenster ook de tijd laten zien die op de individuele activiteiten is geregistreerd in plaats van de tijd bij alle hoofdactiviteiten op te tellen.
Nieuw: Bij het exporteren en importeren kunt u nu ook een periode opgeven voor de export en import.
Nieuw: U kunt nu opgeven welke activiteiten er gebruikt moeten worden voor inactieve periodes in het "Computer inactiviteit waargenomen" dialoog.
Aangepast: Het aantal rapportageopties is uitgebreid.
Aangepast: Door de toegevoegde functionaliteit van het kunnen specificeren van een periode voor een export of import is het niet langer mogelijk om het verwijderen van activiteiten na een export/import te ondersteunen.
Opgelost: Het automatisch activeren van TimeTraces na een stand-by/hibernate leidde soms tot een TimeTraces crash.

Versie 8.9.6 - 6 september 2008

Nieuw: TimeTraces kan nu zichzelf heractiveren nadat de computer in een low power state is gebracht zoals stand-by of hybernate; hierdoor kunt u niet meer vergeten om uw tijdregistratie te controleren als u terugkomt bij uw computer.
Opgelost: TimeTraces crashte soms bij het maken van nieuwe projecten.
Opgelost: Bij het sluiten van TimeTraces werd de gebruiker soms niet gevraagd of wijzigingen in nieuwe, niet-opgeslagen projecten opgeslagen moesten worden.

Versie 8.8.21 - 21 augustus 2008

Nieuw: Bij het maken van rapporten kunt u nu aangeven dat u activiteiten en/of periodes waarop geen tijd is geregistreerd niet op wilt nemen.
Nieuw: Het "Genereer rapport" dialoog onthoudt nu de instellingen die u gebruikt.
Opgelost: Soms leidde het wijzigen van traces in het "Beheer time traces" dialoog of het wijzigen van de projecteigenschappen tot een crash.

Versie 8.7.31 - 31 juli 2008

Nieuw: TimeTraces kan nu onderkennen wanneer het systeem inactief wordt en kan hier de tijdregistratie op aanpassen.
Nieuw: TimeTraces kan nu ook projecten in XML bestanden opslaan en lezen.
Nieuw: Draagbare installaties zijn nu beter gedocumenteerd en kunnen nu gemakkelijk vanuit het hoofdmenu worden gemaakt.
Aangepast: De strategie voor het veilig opslaan van projectbestanden is verbeterd, zodat bestandsinstellingen zoals encryptie en rechten behouden blijven na een succesvolle opslag.

Versie 8.4.17 - 17 april 2008

Opgelost: Soms kon TimeTraces zijn instellingen niet opslaan na de eerste installatie.

Versie 8.3.26 - 26 maart 2008

Aangepast: Het versienummerschema is aangepast naar jaar.maand.dag.
Aangepast: TimeTraces gebruikt nu gebruikersovereenkomst versie 1.2.

Versie 1.2.13 - 24 maart 2008

Nieuw: U kunt nu ook projectgegevens importeren uit en exporteren naar andere projecten.
Nieuw: De manier waarop tijdinformatie wordt getoond als er geen tijd is geregistreerd is nu aanpasbaar (00:00:00, -- of leeg).
Aangepast: De term "Export" is nu vervangen door de term "Rapport aanmaken"; de term "Export" wordt nu gebruikt voor het exporteren van gegevens naar andere projecten.
Aangepast: TimeTraces suggereert nu de projectnaam als de bestandsnaam als een nieuw project wordt opgeslagen.
Opgelost: Voor sommige tijdzones was de start en het eind van de zomertijdperiode een week verkeerd opgeschoven (bv. voor EST/EDT).
Opgelost: Wanneer de bovenste activiteit was aangezet in een nieuw geopend of gemaakt project stond het hoofdvenster u niet toe hier direct op te gaan werken.
Opgelost: Het vergroten van dialogen door ze te maximeren zorgde niet voor een goede lay-outwijziging van het dialoog.
Opgelost: Een mislukte project opslag kon soms TimeTraces crashen.
Opgelost: Wanneer twee of meer projecten met dezelfde naam waren geopend leidde het wijzigen van de naam van een van deze projecten soms tot een crash van TimeTraces.
Opgelost: In sommige situaties kon TimeTraces crashen wanneer een nieuw project werd opgeslagen terwijl het werd afgesloten.
Opgelost: In het "Rapport aanmaken" dialoog werkte de afronding niet goed en werd soms de start en het eind van de rapportageperiode niet goed vermeld.

Versie 1.1.12 - 19 september 2007

Nieuw: Er is een "Tip van de Dag" dialoog toegevoegd om nieuwe en geavanceerde gebruikers op weg te helpen met TimeTraces.
Aangepast: De "Niet-bruikbare" status van activiteiten is vervangen door een "Uitgezette" status; alle activiteiten kunnen nu worden uitgezet, zelfs als er al traces op zijn geregistreerd.
Opgelost: TimeTraces verhinderde soms dat Windows af kon sluiten of kon herstarten.
Opgelost: Het hoofdvenster toonde initieel niet de goede informatie wanneer de tijdregistratie werd gestopt vanuit het systeemvak.

Versie 1.1.11 - 29 mei 2007

Nieuw: TimeTraces kan nu ook in een "Compacte" weergave getoond worden.
Nieuw: U kunt nu meerdere time traces selecteren in het "Beheer time traces" dialoog om makkelijker uw tijdregistratie te kunnen beheren.
Nieuw: Time traces kunnen nu gesplitst worden in twee afzonderlijke time traces.
Nieuw: Het eind van bestaande traces kan nu makkelijk op de huidige datum/tijd worden gezet als verbeterde aanpasmogelijkheid.
Nieuw: De titelbalk van TimeTraces toont nu het huidige project en of het aangepast is.
Nieuw: Het icoon van TimeTraces toont nu de globale werkstatus (groen, rood of bruin), net als het icoon in het systeemvak doet.
Nieuw: Het project dat u had geselecteerd toen u TimeTraces sloot wordt nu ook geselecteerd wanneer u TimeTraces opnieuw opstart.
Aangepast: Het Open recent menu toont nu een vinkje voor elk project dat al is geopend in plaats van alleen voor het geselecteerde project.
Aangepast: De menuoptie "Project \ Verbergen" is nu verplaatst naar de menuoptie "Weergave \ Verborgen venster".
Opgelost: De breedte van de kolommen in het hoofdvenster wordt nu goed hersteld wanneer u TimeTraces opstart.
Opgelost: Een fout is opgelost die er soms in resulteerde dat niet alle gewerkte tijd in de informatie in het hoofdvenster werd opgenomen.

Versie 1.0.10 - 14 januari 2007

Nieuw: TimeTraces kan nu ook zelf voor updates controleren op de website van TwoLogs.
Aangepast: Het versienummerschema is aangepast.
Aangepast: TimeTraces gebruikt nu gebruikersovereenkomst versie 1.1.
Aangepast: Het instellingenbestand van vorige TimeTraces versies kan niet meer gebruikt worden na deze upgrade.

Versie 1.0.0.9 - 19 april 2006

Aangepast: Het "Time trace" dialoog toont nu alle activiteiten hiërarchisch.
Aangepast: De "Nieuwe Time Trace" functionaliteit is nu niet meer uitgeschakeld als een niet-bruikbare activiteit is geselecteerd.
Aangepast: De activiteit waar op wordt gewerkt wordt nu ook met een blauwe pijl aangegeven in de activiteitenlijst.
Opgelost: Een fout is opgelost die ervoor zorgde dat dubbelklikken op het icoon in het systeemvak ervoor zorgde dat naastgelegen iconen ook geklikt werden.
Opgelost: Een fout is opgelost die ervoor zorgde dat de verkeerde dagen werden gemarkeerd als "gewerkt op" in de kalenders.

Versie 1.0.0.8 - 18 februari 2006

Nieuw: Ondersteuning voor Windows XP vensterstijl is toegevoegd.

Versie 1.0.0.7 - 14 februari 2006

Nieuw: Informatie is toegevoegd over het krijgen van online ondersteuning.

Versie 1.0.0.6 - 24 november 2005

Nieuw: Het rapporteren en exporteren van gewerkte tijd per jaar is toegevoegd.
Nieuw: De installatie van licenties is nu volledig beschreven in de helppagina's.
Aangepast: Het tonen van gewerkte tijd in het hoofdvenster is verbeterd.
Aangepast: De efficiëntie van het genereren van statistieken is verbeterd.
Aangepast: Wanneer TimeTraces wordt gede-installeerd wordt u nu ook gevraagd of u de TimeTraces instellingen en uw TimeTraces licentiebestand van uw computer wilt verwijderen (indien aanwezig).

Versie 1.0.0.5 - 7 november 2005

Aangepast: De evaluatieperiode wordt gebruiksvriendelijker afgehandeld.

Versie 1.0.0.4 - 3 november 2005

Opgelost: Enkele compatibiliteitsproblemen met Windows 98 en Windows NT 4.0 zijn opgelost.

Versie 1.0.0.3 - 12 september 2005

Opgelost: TimeTraces crashte wanneer u de activiteit in een open time trace wijzigde via het "Beheer time traces" dialoog en vervolgens op de "Stop" knop klikte.

Versie 1.0.0.2 - 11 september 2005

Nieuw: Start is nu altijd ingeschakeld, ook als u al werkt; als u nu op Start klikt wordt, indien nodig, eerst de tijdregistratie op de vorige activiteit gestopt.
Nieuw: De project(en) en activiteit(en) waar u op werkt worden nu met een vinkje gemarkeerd in het systeemvak menu.
Nieuw: Projecten worden nu als alleen-lezen geopend als het projectbestand niet voor schrijven kan worden geopend.
Aangepast: De aanmaakdatum en bestandsattributen van een projectbestand worden nu bewaard na een succesvolle opsla-actie.
Aangepast: Het instellingenbestand wordt nu in de "Application data" map van de gebruiker geplaatst in plaats van in de "Program files" map van TimeTraces (sommige gebruikers hebben geen schrijfrechten in de "Program files" map).
Aangepast: Het uitschrijven van het instellingenbestand is nu dramatisch versneld wanneer het naar een traag medium (zoals een floppy disk) moet worden geschreven.

Versie 1.0.0.1 - 28 augustus 2005

Nieuw: Initiële versie