Skip navigation links
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem
Menu
TimeTraces
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem

Kies periode venster

Inleiding

Dit venster stelt u in staat om een periode te kiezen.

U kunt de start- en einddatum kiezen door middel van de kalenders, en u kunt de tijdvelden gebruiken om de start- en eindtijd te kiezen.  De knoppen onder de start/eind invoervelden stellen u in staat om snel veelgebruikte periodes te kiezen.

Merk op dat de keuze exclusief de einddatum/tijd is.  Om bijvoorbeeld alleen 7 mei te kiezen, selecteert u 7 mei, 0:00:00 als de startdatum/tijd en 8 mei, 0:00:00 als de einddatum/tijd.


Kies periode venster met een hele maand gekozen

Hoe toegang te krijgen tot dit venster

Het "Kies periode" venster wordt gebruikt door het "Rapport aanmaken" venster, het "Importeer project" venster en het "Exporteer project" venster.

Beschikbare opties

Label "Beschikbare tijdregistratieperiode"
De beschikbare tijdregistratieperiode in het project.
Label "Gekozen periode"
De gekozen periode.

Sectie "Snelkeuze"

Snelkeuzes voor enkele veel gebruikte periodes.

Knop "Heel project"
Toetscombinatie "Alt + P"
Zet de periode keuze op de duur van het gehele project.
Knop "Dit jaar"
Toetscombinatie "Alt + J"
Zet de periode keuze op dit jaar.
Knop "Vorig jaar"
Zet de periode keuze op vorig jaar.
Knop "Deze maand"
Toetscombinatie "Alt + M"
Zet de periode keuze op deze maand.
Knop "Vorige maand"
Zet de periode keuze op de vorige maand.
Knop "Deze week"
Toetscombinatie "Alt + W"
Zet de periode keuze op deze week.
Knop "Vorige week"
Zet de periode keuze op de vorige week.
Knop "Vandaag"
Toetscombinatie "Alt + V"
Zet de periode keuze op vandaag.
Knop "Gisteren"
Zet de periode keuze op gisteren.
Knop "Dit uur"
Toetscombinatie "Alt + U"
Zet de periode keuze op dit uur.
Knop "Vorig uur"
Zet de periode keuze op het vorige uur.

Sectie "Start datum/tijd"

De startdatum/tijd van de periode.  U kunt deze sectie benaderen met de toetscombinatie "Alt + S"

Kalender
De start datum van de periode.  Dagen waarop gewerkt is worden vet getoond.
Tijdvelden
De starttijd van de periode.  Met de omhoog/omlaag knoppen naast de tijdvelden kunt u de waarde in het geselecteerde tijdveld verhogen en verlagen.  Geldige invoer voor de tijdvelden is 0 tot 23 voor het uurveld, en 0 tot 59 voor de minuut- en secondevelden.

Sectie "Eind datum/tijd"

De einddatum/tijd van de periode.  Het gebruikt is identiek aan de start datum/tijd sectie.  U kunt deze sectie benaderen met de toetscombinatie "Alt + E"

Algemeen

Knop "OK"
Toetscombinatie "Alt + O"
Gebruik de gekozen periode.
Knop "Annuleren"
Toets "Escape"
Toetscombinatie "Alt + A"
Sluit het venster zonder de periode te gebruiken.
Toets "F1"
Toont de "Kies periode" venster helppagina.