Skip navigation links
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem
Menu
TimeTraces
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem

Time trace venster

Inleiding

U kunt elke geregistreerde time trace wijzigen in het "Time trace" venster.  De trace heeft drie eigenschappen: de startdatum/tijd, de einddatum/tijd, en de activiteit waar het onder is opgeslagen.  Elk van deze eigenschappen kan worden aangepast.

Als de time trace nog open is (als deze time trace de trace is voor de huidige tijdregistratie), kunt u op de "Stop met werken" knop klikken om de tijdregistratie te beëindigen.  Nadat u de "Stop met werken" knop heeft geklikt kunt u de einddatum en -tijd aanpassen voor deze trace (indien nodig).

Als u net een nieuwe time trace heeft gemaakt, worden zijn start- en eind datum/tijd op de standaard werktijden van de huidige dag ingesteld.  Deze standaard werktijden kunt u aanpassen in het "Instellingen" venster.

Om een time trace te verwijderen moet u de "Verwijderen" knop gebruiken van het "Beheer time traces" venster.


Time trace venster dat een enkele time trace in het project toont

Time trace venster dat een open trace toont

Hoe toegang te krijgen tot dit venster

Het "Time trace" venster wordt getoond als u een nieuwe time trace toevoegt vanuit het hoofdvenster (via de "Tijd \ Nieuwe time trace..." menuoptie of knop).  Het wordt ook getoond vanuit het "Beheer time traces" venster wanneer u een nieuwe time trace toevoegt (de knop "Nieuw...") of een bestaande time trace aanpast (de knop "Aanpassen...").

Beschikbare opties

Sectie "Start datum/tijd"

De startdatum/tijd van de trace.  U kunt deze sectie benaderen met de toetscombinatie "Alt + S"

Kalender
De startdatum van de trace.  De kalender toont de dagen waarop gewerkt is in vet.
Tijdvelden
De starttijd van de trace.  Met de omhoog/omlaag knoppen naast de tijdvelden kunt u de waarde in het geselecteerde tijdveld verhogen en verlagen.  Geldige invoer voor de tijdvelden is 0 tot 23 voor het uurveld, en 0 tot 59 voor de minuut en seconde velden.

Sectie "Eind datum/tijd"

De eind datum/tijd van de trace.  Het gebruik van deze sectie is gelijk aan de start datum/tijd sectie.  U kunt deze sectie benaderen met de toetscombinatie "Alt + E"

Knop "Zet op nu"
Toetscombinatie "Alt + N"
Zet de einddatum en -tijd op de huidige datum en tijd.  Alleen beschikbaar als er niet op de trace wordt gewerkt.
Knop "Stop met werken"
Toetscombinatie "Alt + W"
Stopt de tijdregistratie op deze trace.  Alleen beschikbaar als er nog op de trace wordt gewerkt.  Wanneer u op deze knop klikt worden de huidige datum en tijd gebruikt als de eind datum/tijd.

Algemeen

Label "Gekozen periode"
Toont de grootte van de periode welke is gekozen in de start- en eind kalenders en tijdvelden.  Wanneer er nog op de trace wordt gewerkt wordt dit vermeld ("Werkende").
Keuzelijst "Activiteit"
Toetscombinatie "Alt + C"
De activiteit voor de trace.  U kunt een andere activiteit kiezen voor de time trace.  Merk op dat alleen aangezette activiteiten (een groen vinkje) kunnen worden gebruikt om tijd op te boeken.
Knop "Splits..."
Toetscombinatie "Alt + P"
Splits de time trace.  Dit opent het "Splits time trace" venster.  Nadat de time trace is gesplitst wordt de tweede time trace getoond.
Knop "OK"
Toetscombinatie "Alt + O"
Sluit het venster en past de time trace aan met de wijzigingen.
Knop "Annuleren"
Toets "Escape"
Toetscombinatie "Alt + A"
Sluit het venster en annuleert eventuele wijzigingen.
Toets "F1"
Toont de "Time trace" venster helppagina.