Skip navigation links
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem
Menu
TimeTraces
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem

Instellingen venster

Inleiding

In dit venster kunt u de instellingen van TimeTraces wijzigen.


Instellingen venster, tab Datum / tijd

Instellingen venster, tab Starten / sluiten

Hoe toegang te krijgen tot dit venster

Het "Instellingen" venster kunt u openen door de menuoptie "Opties \ Bewerk instellingen..." te kiezen in het hoofdvenster.

Beschikbare opties

Tab "Datum / tijd"

Alle datum/tijd opties.

Standaard werktijd velden
Toetscombinatie "Alt + K"
De werktijden die door TimeTraces initieel worden ingevuld in het "Time trace" venster als u handmatig een nieuwe time trace aanmaakt.  Met de omhoog/omlaag knoppen naast de tijdvelden kunt u de waarde in het geselecteerde tijdveld verhogen en verlagen.  Geldige invoer voor de tijdvelden is 0 tot 23 voor het uurveld, en 0 tot 59 voor de minuut en seconde velden.
Keuzelijst "Eerste dag van de week"
Toetscombinatie "Alt + E"
De dag die wordt gebruikt als de eerste dag van de week.  De week begint in alle kalenders op deze dag.  Deze dag wordt ook gebruikt als de startdag voor de "deze week" weergave in het hoofdvenster en de "Deze week" en "Vorige week" knoppen in het "Rapport aanmaken" venster.
Optiegroep "Wanneer geen tijd is geregistreerd, toon"
Toetscombinatie "Alt + W"
De manier waarop tijdswaarden worden getoond als er geen tijd is geregistreerd in het hoofdvenster.

Tab "Hoofdvenster"

Alle opties voor het hoofdvenster.

Optiegroep "Tijdswaarden"
Toetscombinatie "Alt + W"
Of de tijdswaarden voor de subactiviteiten in het hoofdvenster worden opgeteld bij de hoofdactiviteiten (zodat u de totalen en subtotalen van de activiteiten kunt zien), of dat alleen de gewerkte tijd op de individuele activiteiten zelf wordt getoond.
Veld "Aantal tijdkolommen"
Toetscombinatie "Alt + L"
Het aantal informatiekolommen dat wordt getoond in het hoofdvenster.
Veld "'Open recent' menu lijst"
Toetscombinatie "Alt + R"
Het maximum aantal projectbestanden in het "Project \ Open recent" menu.

Tab "Starten / sluiten"

Alle opties voor het starten en sluiten van TimeTraces.

Veld "Activatie sneltoets"
Toetscombinatie "Alt + S"
De sneltoets waarmee TimeTraces geactiveerd kan worden.  Druk de gewenste toetscombinatie in.  Om de sneltoets te wissen drukt u op de toets "Delete" of "Backspace".  Merk op dat sommige toetscombinaties al in gebruik zijn door TimeTraces zelf of door andere applicaties.
Keuzevak "Minimaliseer naar systeemvak"
Toetscombinatie "Alt + Y"
Of TimeTraces naar het systeemvak minimaliseert (zichzelf verbergt) wanneer u op de 'minimaliseer' vensterknop klikt (zie de TimeTraces verbergen pagina voor meer informatie).
Keuzevak "Activeer TimeTraces na een stand-by/hibernate"
Toetscombinatie "Alt + V"
Of TimeTraces wordt gereactiveerd (getoond) wanneer uw computer uit een low power state terugkeert (zoals stand-by of hibernate).  Merk op dat deze instelling alleen werkt als TimeTraces al opgestart is voordat u uw computer in een low power state brengt.  Door andere applicaties en instellingen van Windows kan het soms voorkomen dat TimeTraces zichzelf niet kan heractiveren; in dit geval zal de TimeTraces taakbalkknop gaan knipperen.
Keuzevak "Start TimeTraces bij opstarten computer"
Toetscombinatie "Alt + P"
Of TimeTraces automatisch wordt opgestart als uw computer opstart.

Tab "Automatische tijdregistratie"

Alle opties voor automatische tijdregistratie.

Keuzevak "Neem computer inactiviteit waar"
Toetscombinatie "Alt + C"
Of TimeTraces herkent wanneer de computer inactief is, zodat u gevraagd kan worden om de inactieve periode op te nemen in de tijdregistratie.  Zie de "Computer inactiviteit waarnemen" pagina voor meer informatie over het waarnemen van computer inactiviteit.
Veld "Negeer inactieve periodes korter dan"
Toetscombinatie "Alt + N"
Hoe groot inactieve periodes moeten zijn voordat ze worden waargenomen.

Tab "Ondersteuning"

Alle opties voor help en ondersteuning.

Keuzevak "Toon een 'Tip van de Dag' bij opstarten"
Toetscombinatie "Alt + D"
Of TimeTraces een "tip van de dag" toont wanneer u TimeTraces opstart.

Tab "Taal"

Alle taalopties.

Keuzelijst "Gebruikte taal"
Toetscombinatie "Alt + G"
De taal die door TimeTraces wordt gebruikt.  U moet TimeTraces opnieuw opstarten voordat een nieuw gekozen taal van kracht wordt.

Algemeen

Knop "OK"
Toets "Enter"
Toetscombinatie "Alt + O"
Sluit het venster en pas de instellingen aan met eventuele wijzigingen.
Knop "Annuleren"
Toets "Escape"
Toetscombinatie "Alt + A"
Sluit het venster en annuleer eventuele wijzigingen.
Toets "F1"
Toont de "Instellingen" venster helppagina.