Skip navigation links
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem
Menu
TimeTraces
Het krachtige en veelzijdige tijdregistratie systeem

Splits time trace venster

Inleiding

Dit venster stelt u in staat om een enkele time trace te splitsen in twee nieuwe time traces.  Zie de Time trace splitsen helppagina voor meer informatie over het splitsen van time traces.

Het venster is opgedeeld in drie delen; een overzicht van de eerste af te splitsen time trace, een overzicht van de tweede af te splitsen time trace, en de datum/tijd waarop de time trace moet worden gesplitst.

Initieel wordt het tijdstip halverwege de time trace geselecteerd als de tijd om de time trace op te splitsen.  U kunt deze wijzigen met de tijd en/of datum in het "splits op" gedeelte van het venster.  Wanneer u de splitsdatum of -tijd wijzigt worden de periodes in het eerste en tweede time trace overzicht ook aangepast.

Als u de activiteit van de eerste of tweede time trace wilt wijzigen kunt u de goede activiteit kiezen in de keuzelijsten in de time trace overzichten.


Splits time trace venster met een gesloten time trace

Splits time trace venster met een open time trace

Hoe toegang te krijgen tot dit venster

Het "Splits time trace" venster kunt u openen door op de "Split..." knop in het "Beheer time traces" venster en het "Time trace" venster te klikken.

Beschikbare opties

Sectie "Eerste time trace"

De karakteristieken van de eerste af te splitsen time trace.

Label "Start op"
Toont de datum en tijd waarop de eerste trace zal starten.  De einddatum en -tijd zijn gelijk aan de splitsdatum en -tijd.
Label "Periode"
Toont de grootte van de eerste time trace voor de gekozen splitsdatum/tijd.  Wanneer een ongeldige splitsdatum/tijd is gekozen wordt "------" getoond.
Keuzelijst "Activiteit"
Toetscombinatie "Alt + C"
De activiteit voor de eerste time trace.  Merk op dat alleen aangezette activiteiten (een groen vinkje) kunnen worden gekozen om tijd op te boeken.

Sectie "Tweede time trace"

De karakteristieken van de tweede af te splitsen time trace.

Label "Eindigt op"
Toont de datum en tijd waarop de tweede trace zal eindigen.  De startdatum en -tijd zijn gelijk aan de splitsdatum en -tijd.  Wanneer er nog steeds op de trace wordt gewerkt wordt dit vermeld ("U werkt nog op deze activiteit").
Label "Periode"
Toont de grootte van de tweede time trace voor de gekozen splitsdatum/tijd.  Wanneer een ongeldige splitsdatum/tijd is gekozen wordt "------" getoond.
Keuzelijst "Activiteit"
Toetscombinatie "Alt + T"
De activiteit voor de tweede time trace.  Merk op dat alleen aangezette activiteiten (een groen vinkje) kunnen worden gekozen om tijd op te boeken.

Sectie "Splits op"

De datum/tijd om de time trace op te splitsen.

Kalender
Toetscombinatie "Alt + S"
De datum waarop de trace wordt gesplitst.  Gebruik de kalender om de dag te kiezen.
De kalender toon dagen waarop gewerkt is vet.
Tijdvelden
De tijd om de trace op te splitsen.  Gebruik de tijdvelden om de tijd in te voeren.
Via de omhoog/omlaag knoppen naast de tijdvelden kunt u de waarde in het geselecteerde tijdveld verhogen en verlagen.  Geldige invoer voor de tijdvelden is 0 tot 23 voor het uurveld, en 0 tot 59 voor de minuut- en secondevelden.

Algemeen

Knop "OK"
Toetscombinatie "Alt + O"
Sluit het venster en splitst de time trace.
Knop "Annuleren"
Toets "Escape"
Toetscombinatie "Alt + A"
Sluit het venster en splitst de time trace niet.
Toets "F1"
Toon de "Splits time trace" venster helppagina.